FAQs Complain Problems

श्री वडा कार्यालयहरु १,४,५,६,७,१५ मेचिनदीले छोएका वडा कार्यालयमा ३ दिन भित्र माग भएका विवरण पूर्वाधार बिकास शाखामा उपलब्ध गराउन हुन |, मिति:२०७५/०७/२८

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय