FAQs Complain Problems

समाचार

News & Events

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

कर शुल्क असुली ठेक्काको बोलपत्र आव्हानको सूचना (दैनिक तथा साप्ताहिक हाट सेवा शुल्क, पशु हाट सेवा शुल्क, सार्वजानिक सौचालय सेवा शुल्क) | मिति:२०८०/१२/३०

कर शुल्क असुली ठेक्काको बोलपत्र आव्हानको सूचना (वातावरण व्यवस्थापन, सरसफाई सेवा शुल्क) | मिति:२०८०/१२/२८

शिलबन्दि दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | मिति:२०८०/१२/१८

Pages