FAQs Complain Problems

समाचार

श्री वडा कार्यालय (सबै), श्री बैंकहरु (मेचीनगर नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने) : मृतक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको बैंक खाता बन्द तथा भुक्तानी सम्बन्धमा | मिति :२०७७/०४/२६