मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

विनिता श्री ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रा लि इटहरी, सुनसरीको ठे. श्री भिम बहादुर पौडेल (ना. प्र. प. नं. १४३४ धनकुटा, मो.न. ९८५२०२०२७६) लाइ मेचीनगर नगरपालिकाको नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना । मिति :२०७६/०२/२३

श्री वडा अध्यक्षज्यु (सबै वडा), कार्यपालिका सदस्यज्युहरु, नगरसभा सदस्यज्युहरु, मेचीनगर नगरपालिका : सहभागिता सम्बन्धमा |मिति :२०७६/०२/१२

News & Events