मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Vital Registration