मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

२०७५/७६ आषाढ महिनाको आय व्ययको विवरण :