मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिका, चौथो नगरसभाको निर्णयहरु (आ.व.७६/७७ को योजना र बजेट सहित )