मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

वोलपत्र रद्ध गरिएको सार्वजानिक सूचना : मिति : २०७५/१०/१४

मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाट आ.व.०७५/७६ को लागि कार्यालय र ठेकेदारविच नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन र विक्री कार्यको लागि स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) अनुसारको परिमाणको विवरण सम्बन्धि सार्वजानिक सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना