मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Photo Name Designation Section Email Phone
गोपाल बहादुर श्रेष्ठ बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
शेर बहादुर लिम्बु बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
दिनेश गुरागाई बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
टुलेन धिमाल न.प्र. हवल्दार नगरप्रहरी उपशाखा
सुर्य घिमिरे न.प्र. हवल्दार न.प्र. उपशाखा
श्याम गिरी न.प्र. हवल्दार नगरप्रहरी उपशाखा
पूण्य प्रसाद भट्टराई कार्यालय सहयोगि प्रशासन शाखा
चुन्नु कुमारी नेपाल कार्यालय सहयोगि प्रशासन शाखा
सारदा चापागाई कार्यालय सहयोगि प्रशासन शाखा
सिता ढुंगाना कार्यालय सहयोगि प्रशासन शाखा

Pages

Staff