मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Photo Name Designation Section Email Phone
अधिकलाल मोची लेखापाल लेखा उपशाखा
जीवनाथ रेग्मी ना.सु प्रशासन शाखा
जयन्ती खरेल ना.सु सामुदायिक विकास शाखा
पवित्रा सुव्वा ना.सु राजश्व उपशाखा
पवित्रा बस्नेत कम्पुटर अपरेटर प्रशासन शाखा
लक्ष्मी राई कम्पुटर अपरेटर प्रशासन शाखा
राजेन्द्र राई ना.सु पञ्जिकरण ईकाई
यशु लिम्बु ना.सु जिन्सी उपशाखा
कमल प्रसाद शर्मा सव.इन्जिनियर योजना शाखा
ऋषि प्रसाद निरौला ना.सु बिद्युत ईकाई

Pages

Staff