मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Photo Name Designation Section Email Phone
भानु प्रसाद प्रसाई न.प्र.असई नगरप्रहरी उपशाखा
राम कुमार राजबंशी सवारी चालक योजना शाखा
श्याम प्रसाद पाठक सवारी चालक बारुणयन्त्र ईकाई
नारायण बहादुर बस्नेत सवारी चालक योजना शाखा
कृष्ण प्रसाद चिमरीया सवारी चालक योजना शाखा
दिनेश राई सवारी चालक योजना शाखा
ज्ञान बहादुर थापा सवारी चालक योजना शाखा
राजकुमार प्रधान सवारी चालक योजना शाखा
लोक बहादुर नेपाल सवारी चालक योजना शाखा
गंगा तामाङ्ग गिरी खरिदार राजश्व उपशाखा

Pages

Staff