मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Photo Name Designation Section Email Phone
रित प्रसाद भेटवाल खरिदार घरनक्शा पाश उपशाखा
दिल बहादुर मेचे खरिदार प्रशासन शाखा
प्रेम प्रसाद पराजुली ना.सु जिन्सी उपशाखा
धन बहादुर शाही खरिदार प्रशासन शाखा
ईच्छालाल राजबंशी खरिदार प्रशासन शाखा
नेत्र राजबंशी खरिदार प्रशासन शाखा
बिश्वदेव मुण्डा खरिदार प्रशासन शाखा
अर्जुन कुमार थापा मुखिया राजश्व उपशाखा
दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ बारुणयन्त्र जमदार बारुणयन्त्र ईकाई
राम बहादुर बुढाथोकी न.प्र.असई नगरप्रहरी उपशाखा

Pages

Staff