मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

सार्वावजानिक सूचना : वार्षिक पूर्वाधार उपभोग सेवा शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना | मिति :२०७६/०३/१२