मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री सबै शाखाहरु मेचीनगर नगरपालिका :: कार्यालयका सवारी साधनको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने बारे : मिति :२०७६/०५/२३