मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

मेचीनगर नगरपालिका २०७५_७६ चैत्र महिना फाँटवारि सार्वजानिक गारिएको : मिति :२०७६/०१/०६