मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५/११/१३, १४ र २२ गतेको निर्णयहरु सार्वजानिक गरिएको