मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Email: 
smbpoudel@gmail.com
Phone: 
9842719384
Section: 
वडा सचिव वडा नम्बर ६

शम्भु पौडेल