मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिकाबाट सारीरिक असक्तहरुलाई व्हिल चेयर वितरण गरिएको छ |