मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Email: 
mechinagarmun@gmail.com
Phone: 
023-562437, 023-562505
Section: 
कार्यकारी

महेन्द्रकुमार खाम्याहांग